Mājup 
Par projektu
Brīvdabas muzejs
 
 
 
 
 
 
 
3DML muzejs 
Brīvdabas muzejs > Raksti > Muzeja būtība
         
 
Foto: Muzeja būtība
 
 
 
Kino:
 
 
 

Muzeja būtība

1924.g. Pieminekļu valde pieņēma lēmumu par Brīvdabas muzeja veidošanu. 1932.g. arhitekts P.Kundziņš definēja muzeja misiju: "Brīvdabas muzejs grib sakopot mūsu tautas kultūras darinājumus tādā sakarībā, kādā tie radušies un lietoti pagājušajos laikos - kopainās uzglabāt sendienu dzīves redzamo saturu, kas ietverts celtnēs, viņu apkārtnē un sakārtojumā, telpu iekšējā izveidojumā, iedzīves un darba piederumos."

Jau 19./20.gs. mijas ekonomiskais uzplaukums Krievijas Eiropas daļā un gaita uz racionālu saimniekošanu iezīmēja pārvērtības latviešu zemnieka sētā. Latvijas agrārā reforma 1920.gados un paraugprojekti viensētām pieteica laikmetīgu un racionālu apbūvi laukos. Tendences un process liecināja, ka senās, etnogrāfiskās būves no saimnieciskās aprites zudīs. Ideja dibināt Brīvdabas muzeju nāca īstajā laikā.

Līdz Otrajam pasaules karam muzejs attīstījās strauji un nemitīgi paplašinājās.

Neviens nevarēja paredzēt postu, ko Latvijai nesīs padomju vara. Brīvdabas muzejs ieguva jaunus, rakstos neizteiktus uzdevumus: glābt un uzturēt tautas celtniecības pieminekļus - mūsu vēstures lieciniekus, kopt un stiprināt latvisko pārliecību un garu. Muzeja pastāvēšana ideoloģisku apsvērumu dēļ ne reizi vien bija apdraudēta. Bet, paradoksāli, izmantojot līdzīgus apsvērumus 1960.gadu otrajā pusē izdevās gūt varas atbalstu muzeja tālākveidošanai, senceltņu apzināšanai un pārvešanai.

Tagad, 80 gadus pēc dibināšanas, šķiet - muzejs objektīvo iespēju robežās ir saturiski piepildīts. Atliek uzcelt un iekārtot vairākas agrāk iegādātas ēkas un pētīt vākumu kopsakarā ar tautas celtniecības tradīcijām un toreizējo ļaužu dzīvi. Taču vienmēr noteicošais paliks un būs - sargāt, sargāt un nosargāt mūsu kopējo krājumu: "...sendienu dzīves redzamo saturu..."

 
 

english
    Virtuālā Muzeja (VIRMUS) projektu finansējusi ES tehnoloģiskais risinājums: RIDemo    
    Autortiesības
Top.LV