Mājup 
Par projektu
Brīvdabas muzejs
 
 
 
 
 
 
 
3DML muzejs 
Brīvdabas muzejs > Raksti > Pirmā atmoda
         
 
Foto: Pirmā atmoda
 
 
 
 
 
                  
 
 

Pirmā atmoda - brīvības ceļa sākums

18.gs. apgaismības idejas deva ierosmi pārvērtībām. Pēc Napoleona kariem Eiropas tautas apjauta nacionālās idejas nākotni.

Latviešiem brīvības sākums iezīmējās ar dzimtbūšanas atcelšanu: Kurzemē - 1817.g., Vidzemē - 1819., Latgalē - 1861.g. Ar smagu darbu izpērkot zemi dzimtīpašumā, vairojās turība. Radās iespēja skoloties - Tērbatā, Pēterburgā, Maskavā, un 19.gs.vidū izveidojās akadēmiski izglītota latviešu inteliģence.

Latviešu centienos izprast savu vēsturi un kultūru labprāt piedalījās paaudžu pieredzi krājusī Baltijas vāciešu inteliģence. Diemžēl intereses šķīrās tiesību jautājumos.

1868.g. dibināja Rīgas Latviešu biedrību - latviešu kultūras un sabiedriskās dzīves centru. 1873.g. notika pirmie dziesmu svētki, dzima ideja par latviešu muzeju, teātri, avīzēm utt., kas pārtapa darbos. Mērnieks un virsnieks A. Pumpurs sarakstīja eposu "Lāčplēsis". Skolotājs K.Barons krāja latviešu tautasdziesmas, bet skolotājs A. Kronvalds kļuva par nācijas tribūnu. Biedrībā pieredzi guva daudzi - arī Latvijas pirmais prezidents J. Čakste.

1896.g.Rīgā notika Viskrievijas arheoloģijas kongress. Tā ietvaros sarīkotā Latviešu etnogrāfiskā izstāde bija latviešu zvaigžņu stunda 19.gadsimtam izskanot. Tobrīd neviens nevarēja paredzēt, ka baltvācu zinātnieka A.Bīlenšteina pētījumi par latviešu valodu būs pamatā nākamās Latvijas valsts robežām.

 
 

english
    Virtuālā Muzeja (VIRMUS) projektu finansējusi ES tehnoloģiskais risinājums: RIDemo    
    Autortiesības
Top.LV