Mājup 
Par projektu
Brīvdabas muzejs
 
 
 
 
 
 
 
3DML muzejs 
Brīvdabas muzejs > Raksti > Literatūra
         
 
Foto:
 
 
  vairāk>>
Panorāmas:  
 
 
  vairāk>>
Kino:
 
  vairāk>>
 
 

Literatūra

1) Bielenstein A.
-Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten: ein Beitrag zur Ethnographie, Culturgeschite und Archaelogie der Volker Russlands im Westgebeit.- Hannover, Döchren: Hirshheydt, 1969.-XX, 838 s Ill.- Fotomechan. Nachr.- 1.Aufl.: St.-Petersburg, Petrograd, 1907 - 1918.

Bīlenšteins A.
- Latviešu koka celtnes un iedzīves priekšmeti. Pirmā daļa. Latviešu koka celtnes.- R.: Jumava, 2001.-279 lpp.,ill.
http:/www.bautz.de/bbkl/b/bielenstein_a.shtml

2) Peez A.
- Erlebt, Erwandert.-Wien, 1899.- Teil I - s. 129 u.s.w.- (Antike Technik und altdeutsche Holzkultur)

3) Cimermanis S.
Die Reiseskizzen Johann Rudolph Sturns als Quelle fur die Geschichte der materiellen Kultur Lettlands // Staatliche Museen zu Berlin.Forschungen und Berichte.-Berlin, 1971.- Bd 13 - s. 143. -186

- Celtnes Latvijā 17.gs. 60.gados (pēc J.R.Šturna ceļojuma albuma skicēm). //Arheoloģija un etnogrāfija, 1979.- 13. laid.- 30.- 44. lpp.

4)Cimermanis S. - Latvijas Vēstures institūts un etnogrāfija // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.-1995.- Nr.4. - 101.-134. lpp.
Piezīme. Brīvdabas muzeja kolekciju katalogi, senceltņu apraksti u.c. izdevumi, kas nav minēti šajā rakstā, ir pieejami muzeja arhīvā.

- Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs: Ceļvedis- R.: 1966.- 122 lpp.

5) Kundziņš P.
- Latvju sēta.- Stokholma: Daugava, 1974.- 450 lpp., ill.- Summary in English: p. 417.- 449. The Latvian Farmstead.

- Zwei Bezeichende Schmuckformen in der Fruhen Holzarchitektur Nordeuropas.- Stockholm: Inst.for Folklivsforskning, 1952.- s. 88.,Ill.

- Ethnological Interrelations in the Folk Architecture of the Baltic Area. // Journal of Baltic Studies.-1974. - vol.5 - Nr.1- p. 1 -17

- Brīvdabas muzeja vadonis. - [R.,1932].-16 lpp.

- Brīvdabas muzeja vadonis. - [R.,1935].- 38 lpp.

6) Jaunzems J.
- Latvijas PSR ITK Valsts vēsturiskā muzeja Brīvdabas muzejs. - R., 1941.- 235 lpp.

7) Ģinters V.
Latvijas Brīvdabas muzejs 50 gados // Universitas (Ņujorka) - 1974. - Nr.33. - 3. - 17.lpp.

8) Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs / Zin.red. S.Cimermanis. - R.: Zinātne, 1978. - 227 lpp.

9) Teivens A.
- Latvijas dzirnavas. - Stokholma: Daugava, 1985.- 298 lpp., ill.- /Summary in English and German /: p. 285 -298. Mills in Latvia.

- Latvijas lauku krogi un ceļi. R.: Māksla, 1995.- 222 lpp., ill.- /Summary in English and German/: p.212 -219. The Country Inns and Roads in Latvia.

10) Švābe A.
- Latvijas vēsture. 1.daļa.- R.: Avots, 1990. - 239 lpp.

- Latvijas vēsture. 1800-1914. - R.: Avots, 1991. - 384 lpp.

11) Šterns I.
- Latvijas vēsture. 1290-1500.- R.: Daugava, 1997.- 742 lpp.,ill.- English summary. p.720-739. History of Latvia, 1290-1500.

12) Bičolis J.
- Latviešu etnogrāfijas saturs // Universitas (Ņujorka).-1974. - Nr.34. - 31.-34.lpp.

13) Priedīte I.
- Ieskats latviešu trimdas etnogrāfijā: 1944-1990 // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.-1994.- Nr.3. - 86. - 97. lpp.

14) Kiekebusch A.
- Die Bedeutung altlivländischer Holzbauten für die Entwicklungsgeschichte des europäischen Hauses und griechischen Tempels // Livland - Estland Ausstellung .- Berlin, 1918.- S. 37-40.

15) Erixon S.
- Technik und Gemeinschaftsbildung im schwedischen Traditionsmillieu- Stockholm: Broderna Lagerstrom, 1957.

16) Sjögren A.
- Reise nach Livland und Kurland zur genauen Untersuchung der Reste der Liven und Krewingen.- [Weimar, 1849] - S.242

17) - Lībieši: kultūra, vēsture, pētniecība // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis 2000.- 54.sēj. - Nr. 3./4. - 1. - 103. lpp.

18) - The Actualized ICOM - Declaration. 25 years of ICOM - Declaration about Open Air Museums -1982, Hungary / Report of the Conference.- Szentendre, 1984.- p. 102-103

19) - Vēveris E., Kuplais M. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā: In the Latvian Ethographic Open-air museum.- R.: Avots, 1986.- 224 lpp.

20) - Latvijas zemju robežas 1000 gados /sast.A.Caune; LU Latvijas Vēstures institūts - Rīga: Latv.Vēstures institūta apgāds, 1999.- 284 lpp.

21) Johana Kristofa Broces kolekcija "Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente ..." http:www2.acadlib.lv/broce/

22) www.dainuskapis.lv

Tekstus sagatavoja E.P.Vēveris un J.Indāns (raksti: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14; objekti: 3 79 95 110, 120). Izmantoti attēli no muzeja arhīva un publikācijām; E.P.Vēvera, V.Auziņa (16), D.Stalta (55), LTV (57, 59) kino un video materiali, Tautas mūzikas centra skaņu ieraksti.

 
 

english
    Virtuālā Muzeja (VIRMUS) projektu finansējusi ES tehnoloģiskais risinājums: RIDemo    
    Autortiesības
Top.LV