Mājup 
Par projektu
Brīvdabas muzejs
 
 
 
 
 
 
 
3DML muzejs 
Brīvdabas muzejs > Objekti > Vidzeme > "Ārluiku" rija
         
 
Foto: "Ārluiku" rija
 
 
 
Panorāmas: "Ārluiku" rija
 
 
Kino:
 
 

"Ārluiku" rijaMuzejā kopš 1959.g.

"Zemnieku dzīvoklis ir dūmistabas. Tas sastāv no rijas, kas noder labības žāvēšanai un arī dzīvošanai. Rijai līdzās ir aukstais piedarbs. Dažiem turīgākajiem rijai otrajā pusē vēl ir arī dzīvojamā istaba ar stikla logu. Šo istabu silda rijas krāsns viena siena. Kamēr krāsni kurina, rijā nav iespējams uzturēties dūmu dēļ. Tālab kurināšanas laikā cilvēki pāris stundu tur iekšā ir nenodarbināti vai guļ." (no Suntažu draudzes apraksta 1802.g.)

Es izaugu bāliņos
Ērbērģīša ustabā,
Man ieveda sveši ļaudis
Kuļamā rijiņā.

"Viņu mājiņas celtas no apaļiem priežu baļķiem, tajās ir tikai viena dūmistaba, bet, kur zemnieks ir turīgāks, tai pievienots pieliekamais. Zem tā paša jumta uzturas zirgi un govis. Dūmistaba parasti ir tik zema, ka cilvēks var tikko izslieties stāvus; rudenī zem griestiem, uz garām, piemērotām kārtīm tiek novietota nopļautā labība, zem kuras no lieliem akmeņiem ierīkota krāsns, kas līdzinās mūsu maizes krāsnij, tiek tik stipri kurināta, ka tā maz atšķiras no mūsu kvēlojošām kaļķu krāsnīm. Šai dūmistabā viņi ēd, dzer, kuļ labību un guļ." (no J.Branda 1673.g. ceļojuma apraksta).

Vidzemē vēl šobaltdien vecie ļaudis zin', kas ir dzīvojamā rija un vienā otrā pagastā var to pat ieraudzīt. Taču tā ir vēlāka parādība - dzīvošana vairs nenotiek kā senos laikos rijas cirtnī, bet šim nolūkam piebūvētos kambaros ar atsevišķu apkuri. Tā ir jau atsevišķa dzīvojamā māja, tikai zem kopēja jumta ar riju un piedarbu.

"Ārluiku" riju muzejā iekļauj augļu dārzs ar bišu dravu un nelielu vientelpas klētiņu.

 
 

english
    Virtuālā Muzeja (VIRMUS) projektu finansējusi ES tehnoloģiskais risinājums: RIDemo    
    Autortiesības
Top.LV