Mājup 
Par projektu
Brīvdabas muzejs
 
 
 
 
 
 
 
3DML muzejs 
Brīvdabas muzejs > Objekti > Vidzeme > "Mežuļu" saiešanas nams
         
 
Foto: "Mežuļu" saiešanas nams
 
 
 

"Mežuļu" saiešanas namsMuzejā kopš 1940.g.

Ap 1740.g. Vidzemē notiek savādas lietas. Muižu krogi kļūst aizvien tukšāki, bet ļaudis saticīgāki un laipnāki. Daudzviet zemnieki kopīgiem spēkiem ceļ "saiešanas namus", kur tie svētdienās pulcējas uz dievvārdiem. Tos vada nevis mācītāji, bet "sacītāji" jeb "tētiņi" no pašu vidus.

1729.g. Rīgā ieradās pirmie hernhūtiešu misionāri. Kaut sākumā savu darbību viņi izvērsa vācu sabiedrībā, drīz hernhūtisma idejas izplatījās arī latviešu zemnieku vidū. Hernhūtisma pamatideja - cilvēka vērtību nosaka tikai viņu jūtu un pārdzīvojuma spēks. Doma par katram nepieciešamo morālo atbalstu un līdzjūtību šepat zemes virsū, lika nomāktajiem cilvēkiem atplaukt.

Zemi saiešanas namu celtniecībai parasti atvēlēja saimnieki, kustības atbalstītāji, taču celtni nekad neiekļāva sētas apbūvē, bet cēla tās tuvumā, it kā "paslēptu" koku pudurī vai birzī.

"Ir bijusi patiesi apbrīnojama centība pie šiem darbiem un tā staigāšana uz saiešanām, kad vēl viņu visur nebija. Sestdienas vakarā darbu pabeiguši nostaigāja pa 30 verstu un svētdienas vakarā, tur dziedāt beiguši atkal līdz pusnaktij atnāca mājās un brīžam gāja tūlīt rijas kult." (Kaudzītes Matīss. "Brāļu draudze Vidzemē.").

 
 

english
    Virtuālā Muzeja (VIRMUS) projektu finansējusi ES tehnoloģiskais risinājums: RIDemo    
    Autortiesības
Top.LV