Mājup 
Par projektu
Brīvdabas muzejs
 
 
 
 
 
 
 
3DML muzejs 
Brīvdabas muzejs > Objekti > Kurzeme > Lībiešu sēta "Dēliņi"
         
 
Foto: Lībiešu sēta "Dēliņi"
 
Panorāmas: Lībiešu sēta "Dēliņi"
 
 
 
Kino:
Audio: Lībiešu sēta "Dēliņi"
 
 

Lībiešu sēta "Dēliņi"

Dzīvojamā māja Klētis
Kūts Bišu mājiņa

Izstaigāju Līvu zemi
Smilgām šūti zābaciņi;
Tikko mani līvu meitas
Par kundziņu nenosauca.

"Lībiešu dzīvojamās mājas, ko apņem saimniecības ēkas un nereti arī dārziņš, veido gan diezgan lielus, gan mazus ciemus. Laukkopība lībiešiem ir ne tikai neizdevīgāka, bet arī grūtāka nodarbošanās nekā zemes iekšienē. Lauki, kurus viņi ierīko zemumos starp smilšu kāpām, ir nelieli, tie mēsloti ar jūras mēsliem un pa lielākai daļai apsēti tikai ar vasaras labību. Braucot gar jūrmalu, ciema tuvumu var apjaust tikai pēc daudzajām laivām un uz vabām sakārtajiem tīkliem." (F.Vīdemanis. 1861.g.)

"Dēliņu" sēta muzejā nokomplektēta ar kopējas cilmes ēkām , kas pārvestas no Ventspils apr. Ances pagasts (agrāk - Popes) Lūžņas ciema.

Sētas ēku izvietojums veido Kurzemei raksturīgo divpagalmu iedalījumu. Pagalms ar dzīvojamo māju , klētīm, augļu dārzu un dravu ar biškopības piederumu mājiņu atdalīts no kūts (foto) un siena pūnītes (foto, kino) ar gatvi, vēl attālāk celta neliela cūku kūtiņa (foto).

 
 

english
    Virtuālā Muzeja (VIRMUS) projektu finansējusi ES tehnoloģiskais risinājums: RIDemo    
    Autortiesības
Top.LV